Wij bestaan 30 jaar!

Thien Hung en Toko Saigon bestaat 30 jaar en dat moet gevierd worden.

Voorwaarden loterij.

Voorwaarden loterij

Met dit lot doet u mee aan de loterij van Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon en maakt u kans op verschillende prijzen:

Hoofdprijzen:

 1. Waardebon: Reis naar het buitenland met een waarde van €700,-
 2. Smart televisie van Philips
 3. Arrangement van Hotel & Restaurant Weidumerhout met een waarde van €310,-
 4. Tablet van Samsung

Plaatselijke prijzen:

 1. Eten/drinken/diner/kookworkshops door verschillende plaatselijke restaurants en cateraars. Zie op de website www.thienhung.nl voor de deelnemende prijzen.

Er zullen in totaal drie trekkingen plaatsvinden. 

 • Elk filiaal doet 1 trekking voor de plaatselijke prijzen.
 • 1 hoofdtrekking voor de eerste vier prijzen. 

De plaatselijke prijzen worden apart per vestiging getrokken op 6 juli 2020.*

Alle loterijtickets die overgebleven zijn na de trekking, worden verzameld door Toko Saigon te Leeuwarden en Thien Hung Asian Supermarket te Zwolle. De trekking wordt op 13 juli 2020* in de vestiging Toko Saigon te Leeuwarden uitgevoerd.

 

Algemene voorwaarden 30 JAAR JUBILEUM;

 1. Door deel te nemen aan een door Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon aangeboden kansspel accepteert de deelnemer al deze onderstaande voorwaarden.
 2. Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) van toepassing op promotionele kansspelen van Thien Hung VOF, hierna ook te noemen: “Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon” en de bijbehorende internetsites, waaronder www.thienhung.nl, www.tokosaigon.nl en haar overige activiteiten, die worden georganiseerd door Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon.
 3. De totale waarde van de prijzen bedraagt niet meer dan €4500,-. Het promotionele kansspel 30 JAAR JUBILEUM valt daarom onder “klein promotioneel kansspel”.
 4. De hoofdprijzen betreft een waardebon van €700,- van een aangewezen reisbureau, een smart televisie van het merk Philips, een arrangement van Weidumerhout en een tablet van het merk Samsung. De plaatselijke prijzen varieert per vestiging. Zie voor het overzicht op www.thienhung.nl
 5. De trekkingen zullen worden gehouden door de eigenaren van Thien Hung VOF. De trekkingen en de winnende nummers op de loterijtickets worden LIVE via Instagram en Facebook bekendgemaakt. De livestream wordt tevens opgeslagen op de “feed” van de Social Mediaplatforms.
 6. De persoonsgegevens worden NIET digitaal opgeslagen. De winnaars worden telefonisch gecontacteerd en blijven bij de trekking anoniem. Wanneer er geen telefonisch contact tot stand kan worden gebracht, zijn wij genoodzaakt u via het ingevoerde e-mailadres te contacteren. 
 7. Bij aankoop in de winkels Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon in de actieperiode van maandag 2 maart 2020 tot en met 4 juli 2020* ontvangt u voor iedere hele €20,- (per individuele kassabon) een lot voor de loterij waarmee u kans maakt op één in lid 4 genoemde prijzen. De persoon die de aankoop heeft gedaan mag zich bij het invullen van loterijticket laten vertegenwoordigen door een derde. Het lot is tevens overdraagbaar.
 8. Medewerkers van Thien Hung Asian Supermarkets en Toko Saigon, alsmede medewerkers van eventuele sponsoren zijn uitgesloten van deelname.
 9. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.
 10. Over de uitslag van het promotionele kansspel kan niet worden gecorrespondeerd.
 11.  De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, namelijk degene die als deelnemer is opgenomen op het lot.
 12. Door deelname aan het promotionele kansspel verleent de prijswinnaar toestemming aan Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon en eventuele sponsor(en) om zijn of haar naam, alsmede eventuele foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar promotionele middelen te publiceren.
 13. Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon zijn gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die bij de uitvoering van het promotionele kansspel betrokken zijn.
 14. Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.  Op deze verwerking zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 15. Over de gewonnen prijs is de winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd, omdat de loterij onder klein promotioneel kansspelen valt.
 16. Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit het promotionele kansspel voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.
 17. Thien Hung Asian Supermarket en Toko Saigon  behoudt zich het recht voor om een promotioneel kansspel te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 18.  Op promotionele kansspelen en prijsvragen is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

*In verband met Covid-19 zijn de trekkingsdata en prijzen onder voorbehoud. 

 

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan TH Phan:

Toko Saigon

Amelandsstraat 18

8911 KA Leeuwarden

info@tokosaigon.nl

Thien Hung VOF zal op de reacties zo spoedig mogelijk reageren.

Zwolle

Openingstijden
Maandag    09:00 tot 18:00 uur
Dinsdag      09:00 tot 18:00 uur
Woensdag  09:00 tot 18:00 uur
Donderdag 09:00 tot 18:00 uur
Vrijdag        09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag     09:00 tot 17:00 uur
Adresgegevens
Thien Hung Asian Supermarket, Rembrandtlaan 11, 8021 DC Zwolle
Telefoonnummer
E-mailadres
info@thienhung.nl

Leeuwarden

Openingstijden
Maandag    12:00 tot 18:30 uur
Dinsdag      09:30 tot 18:30 uur
Woensdag  09:30 tot 18:30 uur
Donderdag 09:30 tot 18:30 uur
Vrijdag        09:30 tot 18:30 uur
Zaterdag     09:30 tot 17:00 uur
Adresgegevens
Toko Saigon, Amelandsstraat 18, 8911KA Leeuwarden
Telefoonnummer
E-mailadres
info@tokosaigon.nl